Nama Bayi Jawa

nama bayi jawaMencari nama baik untuk nama bayi perempuan dan nama bayi laki-laki merupakan bagian kegiatan yang sangat penting ketika sang ibu sedang mengalami kehamilan. Kadang memilih nama yang baik bagi bayi bisa membingungkan. Berikut adalah nama bayi Jawa yang dapat digunakan untuk nama bayi anda berikut dengan artinya. Temukan nama yang penuh makna bagi bayi anda, agar kelak bayi anda memiliki identitas yang indah namun penuh makna. 

A

ADIHARJA    : Unggul keselamatannya
ADINATA        : Paling unggul
AGUNG        : Mulia; besar; luhur
AJI        : Kesaktian; hikmah; luhur
ANA        : Ada
ARAWINDA    : Teratai
ARINI        : Yang senantiasa muda
ARIANI        : Berhati muda
ASTUTI        : Dipuji
AWAN        : Waktu siang hari

B

BADA        : Hari raya
BADRUN        : Tingkat rumah yang dalam tanah
BAKDA        : Permulaan
BAMBANG        : Tampak luas membentang, sebutan ksatria dari desa
BANDINI        : Yang mempunyai kesejukan
BANU        : Air bersih
BELA        : Mempertaruhkan
BUDI        : Baik, bijak
BISMA        : Sangat luar biasa
BHAGASKARA    : Matahari

C

CAHYADI        : Sinar yang indah
CAKRA        : Senjata bundar bergerigi dan sangat tajam
CAKRAWALA    : Tempat bintang-bintang
CANDRIKA    : Redupnya sinar rembulan
CANDRARINI    : Rembulan yang terang
CECEP        : Menghisap
CIKAL        : Asal mula
CITA        : Kain pendek
CINDE        : Kain sutera berbunga
CATURANGGA    : Tersusun lengkap

D

DALIANI        : Terselubung petunjuk
DALIANTI    : Tidak suka banyak petunjuk
DALIMAH        : Kata hati
DARAPUSPITA    : Gadis berbunga
DARYANI        : Berhias budi yang baik
DIANTI        : Tidak menyukai keistimewaan
DIAN        : Lampu, penerangan, pelita
DIMAS        : Yang terkasih
DIGDAYA        : Sakti, penakluk

E

EDI        : Sangat baik, indah, sedap dipandang
ELIYANI        : Kebangkitan
ENDAH        : Sedap dipandang
ERI        : Tajam
ERIANTI        : Berhati tajam
ESTININGTYAS    : Keinginan hatinya baik
EMAN        : Sayang
ENDRA        : Pangeran, tampan
ESTU        : Sungguh-sungguh
ELOK        : Cantik

G

GADA        : Tongkat pemukul
GALIH        : Inti; hati
GALANG        : Membuat, menggerakkan
GALUH        : Perak; intan
GARA        : Laut
GELIS        : Cepat, segera
GUSTI        : Yang kuasa
GUNAWAN        : Pria berguna
GUNADI        : Baik kegunaannya
GESANG        : Hidup

H

HARDI        : Tinggi
HARJA        : Selamat
HAWA        : Udara dingin

I

IBRIT        : Berlari cepat
IDAM        : Keinginan
INDRI        : Cantik
INDRIANI    : Terselubung kecantikan

J

JABAL        : Mengubah
JAGA        : Bersiaga
JANI        : Obat
JAGARAGA    : Menjaga keselamatan
JARWA        : Mempunyai arti
JAGAPATI    : Menjaga kesehatan
JATMIKO        : Sopan santun
JINDRA        : Nada yang indah
JUMARI        : Selalu cocok
JAYADI        : Selalu unggul

K

KAJEN        : Dihargai
KARIMAN        : Tertinggal dengan selamat
KANI        : Terbaik
KARSANI        : Terselubung keinginan
KARTIKA        : Bintang
KARTINI        : Kegiatan terselubung
KASMIRAH    : Pandai
KINASIH        : Sangat dikasihi
KUSUMA        : Bunga
KEMBA        : Bosan

L

LABUH        : Membela, menyampaikan maksud
LANJAR        : Bertubuh jenjang
LILA        : Rela, ikhlas
LINTANG        : Bintang
LUKITA        : Yang berhati tegak
LISAH        : Minyak
LULUH        : Berhati lunak
LULUT        : Jinak
LOLA        : Tidak berbapak dan beribu
LUWES        : Serba menarik

M

MAHESA        : Kerbau
MAKARA        : Ketam
MAYA        : Mana
MEGA        : Bayangan
MINA        : Awan
MULYA        : Sahabat
MULYANTO    : Dalamnya mulia
MULYONO        : Mempunyai kemuliaan
MARGANA        : Memiliki jalan
MAKUTA        : Mahkota

N

NARDI        : Kumpulan orang baik
NARI        : Menawarkan
NASTITI        : Teliti
NINI        : nenek
NIYAGA        : Penabuh gamelan
NIRIMA        : Menerima apa adanya
NYATA        : Berkemampuan; terbukti
NYANA        : Mengira, menyangka

P

PADU        : Cekcok, perang mulut
PANDEGA        : Pemuka
PANGESTU    : Memperoleh berkah dan restu
PARMAN        : Di antara yang selamat
PRAYOGA        : Baik
PRIYA        : Laki-laki
PURWATI        : Mengutamakan hati
PUTRI        : Perempuan; anak perempuan
PURWASTUTI    : Mengutamakan pujian
PURBA        : Perintah

R

RADA        : Agak
RADEN        : Bangsawan Jawa
RANGGA        : Pegawai kerajaan
REJA        : Ramai
RINA        : Siang
RUPAKA        : Merawat
REMA        : Rambut
RURUH        : Pendiam dan lembut
RATRI        : Malam
RUPADI        : Baik perwujudannya

S

SABAN        : Tenang, tidak mudah
SANTOSA        : Kuat dan sejahtera
SAPTA        : Tujuh
SEKAR        : Bunga
SELA        : Batu; permata
SUCI        : Bersih dari kotoran
SUKMA        : Roh
SURA        : Pemberani, bulan pertama hijriah
SURYONO        : Bagaikan matahari
SUWARDI        : Memancarkan dengan indah

T

TARI        : Anjuran, tawaran
TARUB        : Lumbung padi
TEGUH        : Mantap
TIRTA        : Air
TRESNA        : Mencintai
TRI        : Tiga
TUKUL        : Tumbuh
TULUS        : Ikhlas
TURMUKTI    : Menerima kamuliaan
TUTUH        : Celaan

U

ULUNG        : Hitam
UMBAR        : Melepaskan
UNGGUL        : Pemenang
UPADI        : Mencari

W

WAGAL        : sedang
WANA        : Hutan
WAWAN        : Berjumpa
WAYU        : Basi
WARSITA        : Pesan
WIBAWA        : Berkekuatan
WULAN        : Bulan
WURI        : Yang ada di belakang
WUSANA        : Pada akhirnya
WYAKTA        : Nyata dan pasti

Y

YASAN        : Milik sendiri
YAYU        : Kakak perempuan
YAYI        : Adik
YEKTI        : Pasti; benar
YUWA        : Muda

Pages ( 1 of 2 ): 1 2Berikutnya »

Tinggalkan komentar

Show Buttons
Hide Buttons